Úprava výťahových šácht pri výmene a modernizácii výťahov

V rámci obnovy bytových domov, úspor energie a zvýšenia bezpečnosti pristupuje čoraz viac vlastníkov k výmene výťahov v bytových domoch. Naša spoločnosť realizuje v spolupráci s firmou OTIS stavebné práce a úpravu výťahových šácht potrebné k montáži nového výťahu a splnenia požiadaviek noriem a vyhlášok pre vyhradené technické zariadenia. Úpravy výťahovej šachty realizujeme na základe typu šachty, typu výťahu a samozrejme konečnej požiadavky zákazníka vo viacerých alternatívach.

Alternatívy úprav výťahových šácht:

  • úprava šachty bez výmeny opláštenia
  • úprava šachty s výmenou opláštenia ( ťahokov, fermacell dosky, sadrokartón )
  • vyrezanie otvorov
  • predĺženie šachty
  • rozdelenie šachty pri dvoch výťahoch
  • búracie práce
  • ostatné

V rámci realizácie prác úpravy výťahovej šachty samozrejme realizujeme úpravu strojovne výťahu ( vybúranie podstavca výťahového stroja, prerovnanie podkladu pred osadením nového stroja, úprava otvorov pre nové laná, protiprašné nátery a iné ) a priehlbne šachty potrebné pre úspešné spustenie nového výťahu.