• Sanácia balkónov a terás

  Sanácia balkónov predstavuje dôležitú súčasť obnovy bytového domu. Realizovanie tohto stavebného úkonu sa stáva doslova nutnosťou, obzvlášť v prípade visutých stavebných konštrukcií. Keďže zateplenie obvodovej konštrukcie hodnotíme ako rozsiahlu údržbu bytového domu je v rámci náväznosti na jednotlivé etapy dôležité nepodceňovať sanáciu loggií a vyhnúť sa do budúcnosti vzniku závažných porúch. Sanáciu dosiek odporúčam v náväznosti na ostatné práce vykonávať spolu so zateplením ide o zásah do loggií ktorý bude nevyhnutné vykonať a neodkladať. Skôr či neskôr budú musieť prejsť výraznou opravou všetky loggie v súčasnom bytovom fonde na Slovensku keďže vo väčšine prípadov neplní hydroizolácia svoju funkciu.

  V súčasnosti je hydroizolačná vrstva lodžií, balkónov a terás v mnohých prípadoch nefunkčná a žiada si opravu. Ide o priesak vlhkosti do dosiek balkónov čo ma za následok zvýšenú vlhkosť konštrukcie a následnú degradáciu betónu s možným vznikom korózie výstuže, na danom stave sa podpísalo aj osadenie oceľových zábradlí zapustených do betónového poteru bez slabej alebo žiadnej izolácie oceľovej konštrukcie a jej následnej korózie a zatekaniu vody.

  K zlému technickému stavu a k vzniku porúch prispieva zlé konštrukčné riešenie, zvolené systémy realizácie, ktoré sú z technologického hľadiska zastarané, aplikačné postupy – rýchla výstavba, nedostatočná technologická a materiálová úroveň a zanedbaná respektíve žiadna systémová údržba.

  san1 san2

  Skôr ako sa začne s realizáciou alebo opravou, je nutné na základe požiadaviek vhodne určiť skladbu, určiť, či ide o balkón alebo terasu, aká je nosná konštrukcia, ako bude riešené zábradlie, aké sú obmedzenia konštrukčnej výšky a pod.

  Postup kompletnej sanácie podláh lodžií balkónov a terás

  • búranie terazzových dlažieb balkónov
  • búranie podkladov pod dlažby a poterov
  • očistenie podkladu betónovej dosky a vyspravenie podkladu
  • ošetrenie odkrytých časti výstuže
  • nalepenie podkladovej dosky pre elimináciu tepelných mostov zo styroduru
  • nanesenie vrstvy poteru do spádu
  • nanesenie tekutej vrstvy hydroizolácie na celú plochu dosky
  • nanesenie hydroizolácie do výšky 10 cm na zvislé časti konštrukcie
  • použitie hydroizolačnej pásky Izolband po obvode loggie
  • osadenie okapového hliníkového profilu po obvode dosky
  • použitie hydroizolačnej pásky Butylband po obvode okapového profilu s previazaním na hydroizoláciu
  • položenie keramickej mrazuvzdornej keramickej dlažby do flexi lepidla
  • vytvorenie keramického soklíka
  • škárovanie dlažby
  • tmelenie styku dlažby a okapových plechov
  • vývoz a likvidácia odpadov zo staveniska

  Top

  Výmena zábradlí

  Z dôvodu zlepšenia bezpečnosti a taktiež splnenia požadovaných kritérií vám odporúčame výmenu zábradlí na balkónoch a lodžiách bytového domu. Nami ponúkané zábradlia sú osadené bez zapustenia do podláh. Naša spoločnosť ponúka viacero typov konštrukcií a výplni zábradlí v rôznych farebných prevedeniach.

  Druhy konštrukcie:

  • oceľová s pozinkovanou úpravou
  • hliníková konštrukcia

  Druhy výplne:

  • bezpečnostné sklo
  • cetris dosky
  • kompozitové dosky
  • hpl dosky
  • fundermax
     zabradlia