• Prístavba lodžií

  Výhody prefabrikovanej lódžie

  Lodžie a balkóny bytových domov sú vystavené klimatickým podmienkam. Vplyvom týchto podmienok dochádza k objemovým zmenám betónových podest balkónov , korózii výstuží a ďalších kovových prvkov balkónov. Staršie balkóny sú konštrukčne riešené ako konzola vynesená z nosnej konštrukcie domu, prechádzajúca cez obvodový plášť. Pôsobením korózie často dochádza k statickej poruche výstuže balkónov a tím ku zníženiu súdržnosti betónových prvkov balkónov a spoľahlivosti balkónových konzol ako takých.

  Zásadnou konštrukčnou závadou existujúcich balkónov je tepelný most, ktorý balkónová a obzvlášť predsadená lodžiová konštrukcia vytvára v obvodovom plášti domu.

  Zvláštnym typom balkónov sú tzv. závesné celokovové balkóny, ktoré sa používali na bytových domoch typu G57 a na stavebných sústavách T06B. Balkóny sú zavesené na oceľových hákoch a ich demontáž je veľmi jednoduchá. Z dôvodu korózie kovových časti je ich životnosť pomerne krátka a v dnešnej dobe už vypršala.

  lodzie

  Pre rekonštrukcie lodžií a balkónov bytových domov používame osvedčenú konštrukciu – predsadené prefabrikované lodžie. Ide zjednodušene povedané o “stavebnicu z betónových dielcov”. Jednotlivé diely konštrukcie – betónovej lodžie – sa ukladajú na seba a postupne kotvia do nosných prvkov domu. Práca je rýchla a bezpečná.

  Top

  Lódžie s betónovým zábradlím

  Dôležité upozornenie!
  Vďaka tomu, že sa nevyužívajú žiadne pôvodné prvky balkónov, môžeme postaviť nové lodžie i na domy, kde predtým žiadne balkóny ani lodžie ešte neboli . Výrez v podokennom priestore vymení existujúcu okennú zostavu za balkónovú.

  bet01
  Pôvodný stav bytového domu
  – francúzske okná bez balkónov
  bet02
  Dokončená realizácia pristavených lodžií
  (vrátane bytov, kde pôvodne balkóny neboli)

  Zábradlie u novej lodžie môže byť kovové alebo betónové, ktoré je montované najčastejšie. Je na výber v dvoch prevedeniach – s rovnými a so skosenými rohmi.
  Výhodou betónového zábradlia je životnosť zrovnateľná s celou konštrukciou lodžie a bezúdržbového prevedenia. Betónové zábradlie lodžie môže byť natrené farbou v štýle celého domu alebo naopak zvýraznené iným odtieňom .
  Ďalšou výhodou betónového zábradlia je možnosť zasklenia lodžie a tým využitia plochy lodžie takmer po celý rok.

  Čo získate

  • 2x väčšia úžitková plocha
   Úžitková plocha lodžie je 5,2 m2, čo je minimálne dvojnásobok oproti závesným balkónom.
  • Životnosť 60 rokov
   Staré balkóny už dosluhujú. Výmenou získate 60 rokov bez starostí o údržbu.
  • Zhodnotenie ceny bytu
   Výmenou starého balkónu za modernú lodžiu výrazné vzrastie cena bytu. Komfort užívania si môžete ešte zvýšiť zasklením lodžie.
  • Bezpečnosť
   Balkóny sú už často v havarijnom stave, staticky nevyhovujúce a nebezpečné. Predstavené lodžie majú odolnú konštrukciu z betónu, sú samonosné a spĺňajú prísne nároky na bezpečnosť a komfort.

  Betónové zábradlie, pravouhlé rohy

  Betónové zábradlie, skosené rohy

  Top

  Lódžie s oceľovým zábradlím

  Pre rekonštrukcie lodžií a balkónov bytových domov používame osvedčenú konštrukciu – predsadené prefabrikované lodžie. Ide zjednodušene povedané o “stavebnicu z betónových dielcov”. Jednotlivé diely konštrukcie – betónovej lodžie – sa ukladajú na seba a postupne kotvia do nosných prvkov domu. Práca je rýchla a bezpečná.

  Dôležité upozornenie!
  Vďaka tomu, že sa nevyužívajú žiadne pôvodné prvky balkónov, môžeme postaviť nové lodžie i na domy, kde predtým žiadne balkóny ani lodžie ešte neboli. Výrez v podokennom priestore výmeny existujúcu okennú zostavu za balkónovú.

  ocel02
  Pôvodný stav bytového domu
  – dom bez balkónov
  ocel01
  Dokončená realizácia pristavených lodžií
  (lodžie u bytov, kde prv balkóny neboli)

  Zábradlie u novej lodžie môže byť betónové alebo kovové s výplňou. Kovové zábradlie dodávame v dvoch prevedeniach – s rovnými a so skosenými rohmi.

  Konštrukcia kovového zábradlia je pre dlhú životnosť zinkovaná a opatrená syntetickým náterom. Farebné zábradlie prispôsobíme štýlu domu takmer v akomkoľvek odtieni. Zábradlia lodžie môžu mať výplne číre alebo v nepriehľadnom prevedení .

  Čo získate

  • 2x väčšia úžitková plocha
   Úžitková plocha lodžie je 5,2 m2, čo je minimálne dvojnásobok oproti závesným balkónom.
  • Životnosť 60 rokov
   Staré balkóny už dosluhujú. Výmenou získate 60 rokov bez starostí o údržbu.
  • Zhodnotenie ceny bytu
   Výmenou starého balkónu za modernú lodžiu výrazné vzrastie cena bytu. Komfort užívania si môžete ešte zvýšiť zasklením lodžie.
  • Bezpečnosť
   Balkóny sú už často v havarijnom stave, staticky nevyhovujúce a nebezpečné. Predstavené lodžie majú odolnú konštrukciu z betónu, sú samonosné a spĺňajú prísne nároky na bezpečnosť a komfort.

  Oceľové zábradlie, pravouhlé rohy

  Oceľové zábradlie, skosené rohy